(Napisał Pinopa)

                                                         Motto:1)

                                                         Prawda nie jest ideą, filozofią
                                                         czy głęboką wiedzą - Prawda to bez-
                                                         pośrednia percepcja Rzeczywistości,
                                                         dostępna dla każdego w każdej chwili
                                                         w każdym miejscu.
                                                         Mądrość to nic innego jak istnienie
                                                         i działanie w stanie bezpośredniej
                                                         percepcji Rzeczywistości.
 
 
 
 

SPIS TREŚCI

Wstęp (Rzeczywistość)
Tożsamość materii i świadomości
Istota rzeczywistości - Natura czasu i przestrzeni
Przypisy (Rzeczywistość)