Jak zostać pinopą

Kto to jest "pinopa"? To osoba, która w nauce ceni logikę. To osoba, która logiczne wnioskowanie zaczyna od logicznych, prawdziwych aksjomatow. To osoba, która odbiera nauce prawo do niewyobrazalnych, nielogicznych pojęć i założeń, pozostawiając je religiom. To osoba, która porzuciła fałszywy wstyd i wszelkie inne obawy, które hamują swobodę naukowej wypowiedzi. To osoba, która cierpliwie i wytrwale działa na rzecz takich zmian w teoretycznej  nauce o przyrodzie - a szczególnie w jej dziedzinach ścisłych - aby nauka stała się mądra i logiczna, sensowna i zrozumiała dla wszystkich ludzi.

Zostań pinopą! Zacznij czynnie działać dla poprawy nauki! Reaguj śmiało! Nie obawiaj się prześladowań. Czasy Galileusza  i Giordana Bruna minęły bezpowrotnie. Masz prawo do własnych poglądów naukowych i do ich okazywania. Zapamiętaj: pinopa nie działa samotnie. Każdy, kto tworzy naukę, bazuje na logicznym rozumowaniu - bez tego nie ma nauki. Dlatego każdy pracownik nauki jest twoim potencjalnym sprzymierzeńcem. Naucz się cenić wartość logicznego rozumowania i przekonuj do tego innych.

Wielu może ciekawić, dlaczego akurat "pinopa", a nie inne słowo? Bo to słowo nie kojarzy się z niczym, co istniało wcześniej. Choć również i wcześniej działali ludzie, którzy chronili naukę przed niedorzecznościami, to jednak błędy nauki XX w. są wyjątkowe. Można je usunąć, ale potrzebna jest praca wielu ludzi i potrzebne są nowoczesne środki. Dla określenia tych ludzi można użyć dowolnego słowa, a więc można użyć również pojęcia "pinopa".

I TY ZOSTAŃ PINOPĄ! A może, nie uświadamiając sobie tego faktu, już jesteś pinopą?

                                     (Jeden spośród wielu) Pinopa
 

Lista samozwańców, którzy przyjęli pseudonim Pinopa

Pinopa I - Bogdan Szenkaryk, pinopa(at)gazeta.pl, http://www.pinopa.republika.pl, http://nasa_ktp.republika.pl,
Pinopa II - ?
Pinopa III - ?