Konstruktywna Teoria Pola

w wersji e-książki

Spis treści*)

1
Fundamentalna zasada materii
Fundamentalna zasada materii jest podstawą znanych już praw fizycznych oraz nowych, które w fizyce teoretycznej pojawiają się właśnie dzięki zastosowaniu tej zasady. Najbardziej jaskrawym przykładem całej klasy zjawisk, pojawiającej się dla ludzkiej świadomości za pomocą tej zasady, są zjawiska związane z dynamiką samoczynnego ruchu materii.
2
Nowe narzędzie fizyki
Nowe narzędzie fizyki pozwala po nowemu spojrzeć na wszystkie prawa fizyki, na cały fizyczny świat. To narzędzie pozwala po nowemu interpretować stare, znane już od dawna, fizyczne prawa i zalezności, i odkrywać nowe, które bez tego narzędzia byłyby nieznane.
3
O istocie materialnych struktur
We współczesnej teoretycznej fizyce korzysta się z pojęć fizycznego pola, potencjału pola, natężenia pola. Obecnie, kiedy fizyka posiada narzędzie S3I (czytajcie artykuł "Nowe narzędzie fizyki"), za pomocą tych pojęć można wyjaśniać budowę struktur materialnych i istnienie oddziaływań.
4
Zasada dynamiki samoczynnego ruchu
Samoczynny ruch jest w materii całkowicie naturalnym zdarzeniem - i to niezależnie od tego, zgodnie z jakimi formułami matematycznymi zmienia się ruch. Ale my przywykliśmy mówić o samoczynnym ruchu wówczas, gdy porusza się środek masy układu i nie istnieje zewnętrzna przyczyna ruchu.
5
Prawo znikomego oddziaływania
Prawo znikomego oddziaływania materialnych struktur jest realną rzeczywistością przyrody. Ale pokazać się w pełni może jedynie przy bardzo dużych względnych prędkościach ciał, jako całości, bądź ich elementów składowych.
6
Lifter - jego polowy pędnik
Silniki oraz pędniki polowe są materialnymi układami, o których można powiedzieć - one są antygrawitacyjne. Można tak powiedzieć, ponieważ źródłem przyśpieszenia (przyśpieszenia pędnika polowego oraz przyśpieszenia grawitacyjnego) jest ta sama przyczyna.
7
Defekt masy - mechanizm zjawiska
Czym jest defekt masy, skąd on się bierze? Najkrócej można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju iluzja. Bo defekt masy - jako pojęcie oraz jako przedstawiana dotychczas interpretacja zjawiska - opiera się na niewiedzy.
8
Wibracje i drgania struktur
Materialne struktury, w tym także podstawa dla kształtowania struktur materialnych, to temat o rzeczach konkretnych, które wcale nie są oczywiste. Co to jest takiego - materialna struktura? Jak ona jest zbudowana? W jaki sposób vożna ją poznawać? - O tym właśnie mówi ten artykuł.
9
Dryf kierunku żyroskopu
Artykuł, w gruncie rzeczy, jest listem otwartym do przyszłych podróżników międzyplanetarnych. Jego celem jest ostrzec podróżników przed wiarą w bezbłędność wskazań żyroskopów.
10
Efekt żyroskopowy i precesja w polu grawitacyjnym
To doświadczenie polega na tym, że koło rowerowe obraca się wokół poziomej osi, która z jednej strony jest podwieszona (obrotowo) na żyłce, a z drugiej strony opiera się na podporze, która podczas doświadczenia jest przez badacza usuwana. Koło nadal zachowuje niemal poziome położenie osi, ale zaczyna dodatkowo obracać się na żyłce wokół punktu zawieszenia.
11
Potencjał kontaktowy - Elektryczność
W artykule są przedstawione składniki materii w stanie samoprzyśpieszenia i stabilności, które w określonych warunkach składają się na potencjał kontaktowy i elektryczność.
12
Natura czasu
Jaka jest natura czasu? Co to takiego - czas? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy poruszyć także psychiczne własności człowieka.
13
Samoorganizacja struktury materii
Proces samoorganizacji struktury materii można podzielić na pewne części składowe. To trywialne, ale powinno być powiedziane, że pierwszy i konieczny składnik stanowią "cegiełki" materii i ich własności. Dlatego że to głównie one decydują o tym, jak przebiega rozwój procesu, a bez nich nie może być mowy o procesie.
14
Pozorne grawitacyjne przyśpieszenie Ziemi
W artykule są opisane przyczyny, które wpływają na to, że ciała na powierzchni Ziemi stają się lżejsze bądź bardziej ciężkie.
15
Złamane zasady fizyki
Trzecia zasada dynamiki Newtona i zasada zachowania energii od trzech stuleci są postrzegane w naukowym świecie jako niepodważalne pewniki. Obecnie te zasady pewnikami już nie są.
16
Zasady dynamiki Newtona - naturalna geneza 
Nowe zasady dynamiki - wspólny korzeń wszystkich zasad dynamiki
17
Zasada MPP - Prawda Nieabsolutna
Zasada minimalizacji potencjałów przestrzeni obowiązuje w materii zarówno w skali galaktyk, jaki i w skali atomów.
18
O materii - Fundamentalnie
Wszystkie materialne ciała składają się z identycznych pod względem fizycznej natury fundamentalnych składników materii. Te fundamentalne składniki materii zapewniają możliwość powstawania podstawowych mikro- i makroskopowych własności materii, z których najważniejsza jest stabilność układów strukturalnych, przejawiających się w rozmaitych fizycznych, chemicznych, biologicznych, zjawiskach i procesach.
19
Polowy generator prądu elektrycznego
W polowym generatorze pole musi być odpowiednio skonfigurowane i dopiero wtedy może ono być wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej. Podlegająca konfiguracji właściwość pola jest powszechnie znana i w wielu urządzeniach technicznych wykorzystywana. W przypadku styku dwóch metali ta właściwość pola nosi nazwę potencjału kontaktowego.
20
Fakty fizyki nieba i fundamentalnych oddziaływań
Fakt 1: Oddziaływanie grawitacyjne ciał - jeśli być ścisłym - nie jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości oraz potencjał grawitacyjny ciał nie zmienia się według funkcji hiperbolicznej.
21
Pierwszy Fizyczny Paradygmat.
Niektóre prawa i zjawiska w przyrodzie i w modelach
22
Unifikacja sił
23
Inercoidy z wahliwymi masami - komputerowy model Pinopy

*) Tu można skopiować Konstruktywną Teorię Pola w formie e-książki z komputerowymi programami modelującymi: KonTeoPola.pl.rarhttp://file064r.mylivepage.com/chunk64/2226241/1767/KonTeoPola.pl.rar  .
Konstruktywna Teoria Pola po rosyjsku znajduje się na stronie http://konstr-teoriapola.narod.ru/ .

Opis pliku KonTeoPola.pl.rar:
Konstruktywna teoria pola (KTP) służy do opisu materialnych układów strukturalnych oraz zachodzących w materii zjawisk. Opisuje zachowania materii poczynając od fundamentalnych cząstek do najbardziej złożonych jej układów i skupisk. Za pomocą komputerowych programów modelujących, których podstawą działania są zasady KTP, można modelować zjawiska fizyczne, przedstawiać poglądowo działanie fizycznych praw i zasad, przewidywać zachowania materii w niezbadanych jeszcze dotychczas jej postaciach itd.
Plik KonTeoPola.pl.rar zawiera najbardziej istotne artykuły ze strony http://www.pinopa.republika.pl/ , które dotyczą bezpośrednio KTP, oraz zawiera sprzężone z nimi (za pomocą linków) programy modelujące. Plikiem wejściowym do całości materiału, ktory jest opracowany w formie "książki", może być "_1StronaTytulowa.html" .
Autor KTP przewiduje, że ta teoria w niedalekiej przyszłości będzie podstawą dla współczesnej fizyki teoretycznej. Obecna podstawa od niemal stu lat jest przyczyną ustawicznego kryzysu fizyki, z którego ona nie potrafi się wydostać. O odkrytych ostatnio przyczynach tego kryzysu można przeczytać na http://www.pinopa.republika.pl/Udalosie.html , natomiast o podjętych wstępnie krokach, aby teoretyczna fizyka z tego kryzysu wreszcie się wydobyła, czytajcie na http://www.pinopa.republika.pl/ObronaFizyki.html .
(Kopiować można wyłącznie dla niekomercyjnego wykorzystania.)